2004_05 Üks uus ingel taevas, üks uus täht taevas…

Al Khabara Baghera

( INT FIN EST LV LT CH JWW-98, EURVW-06 Aziz Kabir  x INT BALT IT FIN EST LV CH EST VCH  EURVW-07  Aziz Mahtab )

23.11.2003 – 17.08.2015

Meie sügav kaastunne Panda omanikele  Tia Glad and knl Aziz in Finland

Jää hüvasti Pantrike, meie mälestustes………..